Har dit barn brug for hjælp?

Har du brug for én, der sætter jeres udfordringer i fokus, der lytter, har respekt og tid til at skabe udvikling ud fra familiens behov?

Når et barn mistrives, påvirker det alle.

Forældre føler sig ofte magtesløse - uden handlemuligheder.

Uden hjælp kan det være svært at ændre uhensigtsmæssige mønstre i samværet med barnet. Det er svært at få hjælp til hele familien på trods af, at alle er ramt. Ofte føler forældre, at de ikke bliver hørt og forstået, at der er mange fagpersoner omkring dem, uden at de samarbejder og dermed hjælper barnet til en god udvikling. Mange oplever hyppige skift i sagsbehandlere og andre fagpersoner - lange behandlingsforløb. 

Alt sammen noget, der skaber utryghed og frustration, når man som forældre står med et sårbart barn.

Måske kan jeg hjælpe. Jeg er efter 4 års uddannelse Certificeret Theraplay® Specialist og COS-P® Facilitator med Certificering i Neuroaffektiv Psykologi med børn og familier.

Du kan læse mere om dette nedenfor, hvor der også er links til Institutternes hjemmeside.

Jeg har erfaring med at hjælpe børn og deres forældre uden for institutions- og skoleregi. Jeg har også arbejdet på daginstitutionsområdet med enkeltbørn og deres trivsel og udvikling. Det er sket i samarbejde med forældre og personalet. Jeg har endvidere stået for kursusvirksomhed for grupper af daginstitutionspædagoger. 

Theraplay

(Se evt. www.theraplay.org)

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi med barn og forældre, hvor kernen er det sunde samvær, der interaktivt, fysisk og sjovt udvikler barnet. Målet er det glædesfyldte samvær. At møde barnet der, hvor det er i dets udvikling. Hjælpe forældre til at regulere barnets adfærd med kærlighed og glæde i omsorgsfulde aktiviteter.

 

COS-P

(Se evt. www.circleofsecurityinternational.com)

COS-P er et 8-10 ugers kursus (2 timer pr. uge) for forældre, der ønsker at se deres barns og egne udfordringer i et nyt perspektiv og arbejde med egen tilgang til barnet. En mulighed for at møde og forstå barnets konflikter og følelser med nye resurser og nye muligheder for udvikling. 

 

Du/I er meget velkomne til at kontakte mig.

Pauline Bruun